Sobota, 13 lutego 2016: Grzegorza, Lesława
Aktualności
 
Galerie
 
Nasze miasto
 
Samorząd
 
e-Urząd
 
Akty normatywne - Rządowe Centrum Legislacji
 
Komunikacja
 
Kalisz dla turystów
 
Kalisz wielokulturowy
 
Kalisz w obiektywie
 
Linki
 
Do pobrania
 
Biuletyn Informacji PublicznejPogoda Kalisz
? meteogroup.pl
XXI Sesja Rady Miejskiej Kalisza

Zakończyła się XXI Sesja Rady Miejskiej. Radni przyjęli wszystkie uchwały przewidziane w porządku obrad. Na kolejną sesję przesunięto uchwały dotyczące przekształceń przedszkoli. Radni nie pochylili się także nad sprawą kasyna. Dodano natomiast dwie inne uchwały.

07.JPG

Sporo czasu poświęcono sprawie przyszłości Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 im. Janusza Korczaka, który mieści się przy ulicy Handlowej. Głos w tej sprawie zabrało kilkoro radnych. Interesowała ich m.in. przyszła lokalizacja placówki. O jej przeniesieniu poinformowali na poniedziałkowej konferencji prasowej przedstawiciele koalicji samorządowej.

Miasto chce w ramach licytacji pozyskać budynek przy ulicy Kordeckiego. Na jego remont i dostosowanie do potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Kalisz otrzyma 3,5 mln zł z rezerwy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

- Jakie warunki będzie miał Ośrodek w nowym miejscu? Dobre, a nawet bardzo dobre. Wybór był konsultowany z dyrektorką szkoły, która potwierdziła, że w pełni nadaje się on do funkcji Ośrodka, po odpowiedniej adaptacji, rzecz jasna. Uczniowie korzystać będą z boiska i sali gimnastycznej, jakie zostaną wybudowane przy Szkole Podstawowej nr 13, która znajduje się naprzeciwko - mówił podczas Sesji prezydent Janusz Pęcherz.

Porządek obrad:

I. Otwarcie posiedzenia.
II. Przyjęcie protokołu z XIX Sesji Rady Miejskiej Kalisza.
III. Przyjęcie porządku obrad.
IV. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Kalisza z działalności w okresie międzysesyjnym.
V. Podjęcie uchwał w sprawie:
1. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego i od pierwszej opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu związanego z nabywaną własnością lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę,
2. wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy wykupie od Miasta Kalisz lokalu mieszkalnego,
3. zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Kalisza,
4. uchwalenia „Programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na lata 2012-2015 dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego,
5. zaciągnięcia w 2012 roku pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
6. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza,
7. zmian w budżecie na 2012 rok,
8. uchylająca uchwałę w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi Mieczysława Krzyżanowskiego na działalność Prezydenta Miasta Kalisza,
9. rozpatrzenia skargi Wiesława Praczyńskiego na działalność Prezydenta Miasta Kalisza,
10. rozpatrzenia skargi pracowników na Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. A. Asnyka w Kaliszu (materiał w terminie późniejszym),
11. zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kaliszu.
12. w sprawie rozpatrzenia skargi Jerzego Radońskiego na działalność Prezydenta Miasta Kalisza.
VI. Odpowiedzi na Interpelacje.  
VII. Interpelacje.
VI. Oświadczenia i wolne wnioski.
X. Zamknięcie obrad.

Tekst i zdjęcia: Juliusz Kowalczyk
05.JPG

01.JPG

02.JPG

03.JPG

04.JPG

06.JPG

10.JPG

08.JPG

09.JPG

14.JPG

19.JPG

16.JPG

18.JPG

17.JPG

11.JPG

12.JPGZałączniki:

Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności międzysesyjnej

Wyświetlany 918 razy

 
 
STRONA ARCHIWALNA - DANE MOGA BYC NIEAKTUALNE - ZAPRASZAM NA www.kalisz.pl